Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні Nalyvaikova_vira_kozatstvo_ta_relihiia_v_rannomode Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні

Nalyvaikova_vira_kozatstvo_ta_relihiia_v_rannomode

Veröffentlicht am in "Geschichte, Wissenschaft", Sprache — Ukrainian. 495 Seiten.
Сергій Плохій у своїй монографії аналізує участь козаків у релігійній боротьбі першої половини XVII століття та вплив релігії на самоусвідомлення цього молодого суспільного прошарку. Залучивши широкий масив історичних джерел, автор розглядає засадничий для формування української ідентичности сюжет у контексті загальноєвропейських процесів: контрреформації та конфесіялізації громадського й політичного життя, а також ствердження абсолютизму. Mehr anzeigen
Плохій Сергій. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні: Пер. з англ. — К.: Критика, 2005. — 496 с. Mehr anzeigen
Tags anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement