جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اِرمیا؛ مردی که مصیبت دیده است» Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«اِرمیا؛ مردی که مصیبت دیده است»

Veröffentlicht am in "Religion & Spiritualität, Religion & Spiritualität", Sprache — English. 3 Seiten.
«پند هفتگی؛ موضوع: اِرمیا؛ مردی که مصیبت دیده است؛ که در کلیسای خداوند در تاریخ ۲ / سپتامبر / ۲۰۱۸ توسط برادران اجرا گردید» Mehr anzeigen
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mehr anzeigen
Tags anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement

Andere Veröffentlichungen von "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Alle Publikationen anzeigen