جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ هَفتُم» Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«دَرسِ شُمارهٔ هَفتُم»

Veröffentlicht am in "Religion & Spiritualität, Religion & Spiritualität", Sprache — English. 12 Seiten.
«دورهٔ آموزشیِ کتابِ مقدّس اَز جزوءِ بیست و دو درس، اَز درسهایِ کلیسایِ کریستا دلفین، درسِ شُمارهٔ هَفتُم؛ موضوعِ کتاب: کتابِ چِگونه بَنی اِسرائيل در نَقشۀ خدا جای گِرفتند؛بَخشِ دوّم» Mehr anzeigen
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mehr anzeigen
Tags anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement

Andere Ausgaben von "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Alle Ausgaben anzeigen