جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «زندگیِ عیسیٰ مَسیحِ مقدّس» Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«زندگیِ عیسیٰ مَسیحِ مقدّس»

Veröffentlicht am in "Religion & Spiritualität, Religion & Spiritualität", Sprache — English. 30 Seiten.
«موضوع کتاب: زندگی عیسی مسیح مقدّس بر اساس کتاب انجیل متیٰ؛» «The life of Jesus: according to Matthew» Mehr anzeigen
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mehr anzeigen
Tags anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement

Andere Veröffentlichungen von "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Alle Veröffentlichungen anzeigen