جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «سنبلط و طوبیا دشمنان یهودیان» Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«سنبلط و طوبیا دشمنان یهودیان»

Veröffentlicht am in "Religion & Spiritualität, Religion & Spiritualität", Sprache — English. 2 Seiten.
«موضوع کتاب: سنبلط و طو بیا دشمنان یهودیان ؛ الیاشیب کاهن اعظم خانواده از کشیش» «موضوع کتاب: سنبلط و طو بیا دشمنان یهودیان ؛ الیاشیب کاهن اعظم خانواده از کشیش» Mehr anzeigen
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mehr anzeigen
Tags anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement

Andere Ausgaben von "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Alle Ausgaben anzeigen