جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «قدّوسیَّت» Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«قدّوسیَّت»

Veröffentlicht am in "Religion & Spiritualität, Religion & Spiritualität", Sprache — English. 3 Seiten.
«پندِ هفتگی ؛ موضوع: قُدّوسیَّت؛ که در کلیسای خداوند توسط برادران در مورخ پنجم/ آگوست/ دو هزار و هجده اِجرا گردید» Mehr anzeigen
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mehr anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement

Andere Publikationen von "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Alle Publikationen anzeigen