جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «مَردِ ثروتمند و ایلعازر» Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«مَردِ ثروتمند و ایلعازر»

Veröffentlicht am in "Religion & Spiritualität, Religion & Spiritualität", Sprache — English. 33 Seiten.
«موضوع کتاب: مرد ثروتمند و ایلعازر؛ برگرفته از کتاب انجیل لوقا باب شانزدهم آیات نوزدهم تا سی و یکم؛ همراه با تصاویر» Mehr anzeigen
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mehr anzeigen
Tags anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement

Andere Ausgaben von "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Alle Ausgaben anzeigen