جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «کتاب مقدّس؛ کلام خدا» Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«کتاب مقدّس؛ کلام خدا»

Veröffentlicht am in "Religion & Spiritualität, Religion & Spiritualität", Sprache — English. 14 Seiten.
«موضوع کتاب: کتاب مقدّس کلام خدا؛ ترجمه شده در بخش کلیسای کریستا دلفین؛ کتابی که شبیه کتابهای دیگر نیست» Mehr anzeigen
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mehr anzeigen
Tags anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement

Andere Ausgaben von "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Alle Ausgaben anzeigen