جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «وقتی خدا ھمه چيز را آفريد» Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«وقتی خدا ھمه چيز را آفريد»

Veröffentlicht am in "Religion & Spiritualität, Religion & Spiritualität", Sprache — English. 22 Seiten.
«موضوعِ کتاب: وقتی خدا ھمه چيز را آفريد؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس، بَر اَساسِ کتابِ پیدایش ۲ : ۱»؛«کشفِ کلامِ تو نور می بَخشد؛ کتابِ مَزمور ۱۱۹ : ۱۳۰» Mehr anzeigen
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mehr anzeigen
Tags anzeigen
KOSTENLOSES Abonnement

Andere Publikationen von "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Alle Publikationen anzeigen