Agoloso Presents - Atondido Stories Agoloso Presents - Chilango cha Mulungu Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

Agoloso Presents - Atondido Stories

Agoloso Presents - Chilango cha Mulungu

Veröffentlicht am in ", Literatur", Sprache — English. 357 Seiten.
Buku la Animal Farm linalembedwa mu 1946 ndi mlembi wa ku Mangalande, dzina lake George Orwell. Iye analemba bukuli mochenjera kwmbiri pofotokoza mavuto omwe ankachitika anthu ali pansi pa ulamuliro wachitsamunda komanso amene anadza anthuwo atayamba kudzilamulira okha. Wolemba bukuli ankaganizira kwambiri zimene zinachitika ku Russia. Mavuto amene anabenthula m’bukuli, anachitikanso m’maiko ambiri omwe analandira ufulu wodzilamulira. Mehr anzeigen
This is a collection of tales from around the world. narrative that relates the details of some real or imaginary event, incident, or case; story: a tale about Lincoln's dog. a literary composition having the form of such a narrative. Mehr anzeigen
Tags anzeigen
Tags: literature

Andere Ausgaben von "Agoloso Presents - Atondido Stories"

Alle Ausgaben anzeigen