Vianoce v regióne Vianoce v regióne Zum Anzeigen klicken
  • Kommentare

Vianoce v regióne

Vianoce v regióne

Veröffentlicht am in "Ausbildung", Sprache — Slovak. 12 Seiten.
Zhrnutie predvianočných aktivít českých a slovenských študentov partnerských škôl, zmapovanie vianočných tradícií regiónov. Mehr anzeigen
eTwinning projekt - Vianočné tradície v regiónoch partnerských škôl, história vianočných tradícií, vianočné recepty a predvianočné aktivity študentov. Mehr anzeigen