Εργασίες Ιστορίας Β΄Λυκείου Διαφωτισμός,Κων.Μπαλιλάκη Click to read
  • Comments

Εργασίες Ιστορίας Β΄Λυκείου

Διαφωτισμός,Κων.Μπαλιλάκη

Published on in “History, History”, language — Greek. 22 pages.
Ο Διαφωτισμός υπήρξε ένα συνταρακτικό και ανατρεπτικό πνευματικό κίνημα, που απετέλεσε τη βάση για τις Επαναστάσεις , που ο ίδιος προκάλεσε. Ξεκίνησε στην Αγγλία αναίμακτα, αλλά συνεχίστηκε με εντεινόμενη βία στην Αμερική και τη Γαλλία. Σπουδαίοι επιστήμονες και διανοητές υπήρξαν εκπρόσωποί του. More
Τα παιδιά της Β΄Λυκείου συνθέτουν Ιστορία. Επέλεξαν το θέμα που τους συγκινούσε, και αφιέρωσαν χρόνο και κόπο στην δημιουργία πρωτότυπης εργασίας. More

Other issues of “Εργασίες Ιστορίας Β΄Λυκείου”

View all issues