Εργασίες Ιστορίας Β΄Λυκείου Μάγιας - Ίνκας
18+

Contains Restricted Content

Click to read
  • Comments

Εργασίες Ιστορίας Β΄Λυκείου

Μάγιας - Ίνκας

Published on in “History, History”, language — Greek. 40 pages.
Οι δύο μεγαλύτεροι προκολομβιανοί πολιτισμοί συγκινούν παρά τις λιγοστές πληροφορίες που διαθέτουμε γι' αυτούς. More
Τα παιδιά της Β΄Λυκείου συνθέτουν Ιστορία. Επέλεξαν το θέμα που τους συγκινούσε, και αφιέρωσαν χρόνο και κόπο στην δημιουργία πρωτότυπης εργασίας. More

Other issues of “Εργασίες Ιστορίας Β΄Λυκείου”

View all issues