Πρότζεκτ 2014-15-Χρήστος Μαλάμης

Η Παναγία Καστρέλλα αποτελεί την περίπτωση των άγνωστων στους πολλούς εικόνων, με βίο και ιστορία περιπετειώδη και ταραχώδη, που συνδυάζεται με τη ζωή, τα βάσανα και τη μοίρα του αλύτρωτου ,αλλά και του σύγχρονου γηγενούς Ελληνισμού.

Παναγίες του Αιγαίου,Λάμπρου-Παρσάλογλου
Πρότζεκτ 2014-15-Χρήστος Μαλάμης Παναγίες του Αιγαίου,Λάμπρου-Παρσάλογλου
Παναγία Εικοσιφοίνισσα,Κλάψας
Πρότζεκτ 2014-15-Χρήστος Μαλάμης Παναγία Εικοσιφοίνισσα,Κλάψας
Παναγία Καστρέλλα,Τσολάκης
Πρότζεκτ 2014-15-Χρήστος Μαλάμης Παναγία Καστρέλλα,Τσολάκης