Σπουδή στη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου Μ.Μ.Ε. - Δημοσιογραφική δεοντολογία Click to read
  • Comments

Σπουδή στη Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου

Μ.Μ.Ε. - Δημοσιογραφική δεοντολογία

Published on in “Education, Education”, language — Greek. 41 pages.
Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο αναλαμβάνει να βοηθήσει τους μαθητές της Β΄ Λυκείου να εντρυφήσουν στις θεματικές ενότητες τoυ μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και να εξασκηθούν μεθοδικά στο πλαίσιο εξέτασής του (περίληψη - ασκήσεις - παραγωγή λόγου). Περιλαμβάνει εννοιολογικές αναλύσεις, ταξινομημένες σε 27 θεματικές ενότητες καθώς και 43 κριτήρια αξιολόγησης. Στην παρούσα ηλεκτρονική έκδοση, παρουσιάζονται τα περιεχόμενά του και οι πρώτες δύο θεματικές ενότητές του. More
Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο αναλαμβάνει να βοηθήσει τους μαθητές της Β΄ Λυκείου να εντρυφήσουν στις θεματικές ενότητες τoυ μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και να εξασκηθούν μεθοδικά στο πλαίσιο εξέτασής του (περίληψη - ασκήσεις - παραγωγή λόγου). Περιλαμβάνει εννοιολογικές αναλύσεις, ταξινομημένες σε 27 θεματικές ενότητες καθώς και 43 κριτήρια αξιολόγησης. Στην παρούσα ηλεκτρονική έκδοση, παρουσιάζονται τα περιεχόμενά του καθώς και οι πρώτες δύο θεματικές ενότητές του. More