Φωνή του Πολίτη (Μάρτιος 2019) Φωνή του Πολίτη Click to read
  • Comments

Φωνή του Πολίτη (Μάρτιος 2019)

Φωνή του Πολίτη

Published on in “Politics”, language — English. 12 pages.
Η “ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ” αποτελεί την περιοδική έκδοση της κίνησής μας #ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ ΞΑΝΑ. Μιας παρέας ανθρώπων, που μας συνδέει η κοινή, άδολη, ακομμάτιστη αγάπη για το Άργος μας. Την “ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ” δεν την εκδίδει καμία «νεολαία μας». Γιατί η νεολαία μας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συμμετέχει στην έκδοση. Γιατί η νεολαία μας παλεύει να επιζήσει σε μια πόλη χωρίς ευκαιρίες για τους νέους και τις νέες της. More
Η “ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ” αποτελεί την περιοδική έκδοση της κίνησής μας #ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΛΗ ΞΑΝΑ. Μιας παρέας ανθρώπων, που μας συνδέει η κοινή, άδολη, ακομμάτιστη αγάπη για το Άργος μας. Την πόλη των Δαναών, που σήμερα περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της μακραίωνης ιστορίας της. More