ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - Έρευνα και Εφαρμογές ΤΕΥΧΟΣ 4o Click to read
  • Comments

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - Έρευνα και Εφαρμογές

ΤΕΥΧΟΣ 4o

Published on in “Science”, language — English. 72 pages.
psychological assesmment, psychological issues, and cognitive- developmental and social psychology issues More
Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση ψυχολόγων και επαγγελματιών υγείας, με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της εφαρμογές στην κοινότητα. More
Subscribe for FREE

Other issues of “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - Έρευνα και Εφαρμογές”

View all issues