Дневникът на един рекламист II Дневникът на един рекламист II Click to read
  • Comments

Дневникът на един рекламист II

Дневникът на един рекламист II

Published on in “Business”, language — English. 24 pages.
Дневникът на един рекламист II част, Тина Сълчева, F44351 НБУ, Рекламен мениджмънт и визуален брандинг 2013 / 2014г. More
Дневникът на един рекламист II, 2014 г. More