НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ ЭШХын илтгэлүүд НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ ЭШХын эмхэтгэл Click to read
  • Comments

НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ ЭШХын илтгэлүүд

НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ ЭШХын эмхэтгэл

Published on in “Education, Education”, language — English. 121 pages.
НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлүүдийн эмхэтгэл. /2015 оны 1 сарын 14/ More
НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлүүдийн эмхэтгэл. Илтгэл тус бүр pdf танилцуулга болон видео бичлэгтэй. More