Росія як поліетнічна імперія 966-8197-06-2 Click to read
  • Comments

Росія як поліетнічна імперія

966-8197-06-2

Published on in “History, Science”, language — Ukrainian. 363 pages.
Монографія Андреаса Каппелера є першою спробою загального огляду історії поліетнічної Росії. Автор вписує національні проблеми і розпад Радянського Союзу в ширший історичний контекст, розширює уявлення читача про історію Росії, виправляє російськоцентричну оптику й доводить, що поліетнічність є істотною константою російської історії. Основну увагу приділено взаємозв'язку держави та її панівних еліт з населенням неросійських регіонів, пропонується порівняльний аналіз етнічних груп усієї імперії More
Капеллер Андеас. Росія як поліетнічна імперія / пер. з нім. Х.Назаркевич. - Л.: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. - 360 с. More
Subscribe for FREE