Сито Сито Click to read
  • Comments

Сито

Сито

Published on in “Education”, language — Ukrainian. 86 pages.
Головна редакторка: Орися Грудка Заступниця головної редакторки: Оксана Расулова Арт-директорка: Тетяна Вдовиченко Ілюстраторки: Надія Миколаєнко, Оксана Сенів, Анна Денисенко. Коректорки: Оксана Расулова, Олександра Забрихіна, Наталія Кінратів, Ельзара Галімова. Верстка: Тетяна Вдовиченко, Оленка Лаущенко. Літературні редакторки: Тетяна Вдовиченко, Оленка Лаущенко, Оксана Расулова, Олександра Зубрихіна, Наталія Кіндратів, Ельзара Галімова. More
Головна редакторка: Орися Грудка Заступниця головної редакторки: Оксана Расулова Арт-директорка: Тетяна Вдовиченко Ілюстраторки: Надія Миколаєнко, Оксана Сенів, Анна Денисенко. Коректорки: Олександра Забрихіна, Наталія Кінратів, Ельзара Галімова. Верстка: Тетяна Вдовиченко, Оленка Лаущенко. Літературні редакторки: Тетяна Вдовиченко, Оленка Лаущенко, Олександра Зубрихіна, Наталія Кіндратів, Ельзара Галімова. More
Purchased! Read