ՊՏ 31.1 Click to read
  • Comments

ՊՏ

31.1

Published on in “Causes & Social Interests”, language — Armenian. 8 pages.
Ի կատարումն «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի` 2002 թվականի հունիսից «ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիրը» հրատարակվում է յուրաքանչյուր չորեքշաբթի‚ «ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիրը»` յուրաքանչուր ամսվա 1-ին և 15-ին, եռամսյակը մեկ`«Քաղաքային և գյուղական համայնքների նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածուն»: More
Ի կատարումն «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի` 2002 թվականի հունիսից «ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիրը» հրատարակվում է յուրաքանչյուր չորեքշաբթի‚ «ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիրը»` յուրաքանչուր ամսվա 1-ին և 15-ին, եռամսյակը մեկ`«Քաղաքային և գյուղական համայնքների նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածուն»: Հրատարակվում է նաև «Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիրը: Ըստ անհրաժեշտության հրատարակվում են տեղեկագրերի արտահերթ համարներ: More
Subscribe for FREE