הירח והחודש ספטמבר 2013 Click to read
  • Comments

הירח והחודש

ספטמבר 2013

Published on in “Education, Education”, language — English. 22 pages.
"יחסי זמן וחברה"- הירח והחודש נבין את הקשר בין התופעות שחוזרות על עצמן לבין קביעת זמן, כגון שנה, יממה חודש. היכרות עם מבנה הלוח העברי ועם החודשים והמועדים המרכיבים אותו. התלמידים יסבירו את הקשר בין תנועת כדור הארץ לבין תופעת היום והלילה וקביעת החודש והשנה. ונלמד את המושגים: שנה, שנה מעוברת, ראש חודש, מולד, עונות השנה, מחזוריות. נלמד ונתרגל את קריאת השעון. More
חקירת לוח השנה לוח השנה העברי- מאפיינים מחזוריים התמצאות בלוח השנה הירח מנהגי ראש חודש כדור הארץ בחלל שעון חקירת מבנה קריאת שעון חקירת סוגי שעונים More
Purchased! Read