جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اِفتِخاراتِ خداوند به يوسفِ بَرده» Click to read
  • Comments

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«اِفتِخاراتِ خداوند به يوسفِ بَرده»

Published on in “Religion & Spirituality, Religion & Spirituality”, language — English. 26 pages.
«موضوع کتاب: اِفتِخاراتِ خداوند به يوسفِ بَرده؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس بَر اَساسِ کتابِ پیدایش ۴۵ : ۳۹»؛«کشف کلام تو نور می بخشد؛ کتابِ مَزمور ۱۱۹ : ۱۳۰» More
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» More
Subscribe for FREE

Other publications of “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

View all publications