جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دعاکرده؛ و دلسرد نشوید» Click to read
  • Comments

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«دعاکرده؛ و دلسرد نشوید»

Published on in “Religion & Spirituality, Religion & Spirituality”, language — English. 3 pages.
پند هفتگی؛موضوع: دعا کرده؛ و دلسرد نشوید؛ که در کلیسای خداوند در تاریخ ۰۴/ نوامبر/۲۰۱۸ توسط برادران اجرا گردید More
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» More
Subscribe for FREE

Other publications of “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

View all publications