جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «زندگیِ عیسیٰ مَسیحِ مقدّس» Click to read
  • Comments

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«زندگیِ عیسیٰ مَسیحِ مقدّس»

Published on in “Religion & Spirituality, Religion & Spirituality”, language — English. 30 pages.
«موضوع کتاب: زندگی عیسی مسیح مقدّس بر اساس کتاب انجیل متیٰ؛» «The life of Jesus: according to Matthew» More
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» More
Subscribe for FREE

Other publications of “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

View all publications