جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «مردی که از طرف خدا فرستاده شد» Click to read
  • Comments

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«مردی که از طرف خدا فرستاده شد»

Published on in “Religion & Spirituality, Religion & Spirituality”, language — English. 24 pages.
«موضوعِ کتاب: مردی که از طرف خدا فرستاده شد؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس، بَر اَساسِ کتابِ لوقا یک و سه و مرقس شش» More
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» More
Subscribe for FREE

Other publications of “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

View all publications