جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «وَعدۀ خدا به اِبراھيم» Click to read
  • Comments

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«وَعدۀ خدا به اِبراھيم»

Published on in “Religion & Spirituality, Religion & Spirituality”, language — English. 27 pages.
«موضوع کتاب: وَعدۀ خدا به اِبراھيم؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس بَر اَساسِ کتابِ پیدایش ۲۱ : ۱۱»؛«کشفِ کلامِ تو نور می بَخشد؛ کتابِ مَزمور ۱۱۹ : ۱۳۰» More
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» More
Subscribe for FREE

Other publications of “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

View all publications