جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «تاک حقیقی» Click to read
  • Comments

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«تاک حقیقی»

Published on in “Religion & Spirituality, Religion & Spirituality”, language — English. 3 pages.
پند هفتگی؛موضوع: تاک حقیقی؛ که در کلیسای خداوند در تاریخ ۲۱/ اکتبر/۲۰۱۸ توسط برادران اجرا گردید «تاک حقیقی» More
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» More
Subscribe for FREE

Other publications of “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

View all publications