Bản tin nội bộ Quý I/2018 Click to read
  • Comments

Bản tin nội bộ

Quý I/2018

Published on in “General, Education”, language — English. 20 pages.
Tổng hợp các thông tin nổi bật về Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong quý 1 năm 2018. More
Tạp chí nội bộ của trường, một quyển cập nhật thông tin về trường ĐHNN-ĐHQGHN. Những hoạt động nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng đều được đề cập trong tạp chí. More
Show Tags
Tags: ulis
Subscribe for FREE

Other issues of “Bản tin nội bộ”

View all issues