BohaterOn akcja ogólnopolska Click to read
  • Comments

BohaterOn

akcja ogólnopolska

Published on in “History”, language — Polish. 16 pages.
Opis akcji oraz sylwetki poszczególnych powstańców którym można podziękować. Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Chcemy również pokazać Powstanie przez pryzmat historii osób, które brały w nim udział. More
Akcja ogólnopolska dziękująca powstańcom za wolność i walkę za ojczyznę. Nauczyciel w szkole dla chętnych uczniów rozdaje specjalne pocztówki akcji. More
Purchased! Read