I LEARN MATH WİTH FUN / MATH TALES Eğlenerek Matematik Öğreniyorum / I Learn Math Wit Click to read
  • Comments

I LEARN MATH WİTH FUN / MATH TALES

Eğlenerek Matematik Öğreniyorum / I Learn Math Wit

Published on in “Children’s”, language — English. 22 pages.
bu e kitap bir proje çıktısıdır. hikaye özgündür ve proje ortakları tarafından yazılmıştır. kitaptaki resimler internetten alınmadır. bu e kitap ticari amaçlı değildir. eğitim amaçlıdır ve ihtiyacı olan herkes kullanabilir. More
This e book is a project output. the story is unique and written by the project partners. The pictures in the book are taken from the internet. this ebook is not for commercial purposes. it is for educational purposes and anyone in need can use it.(Bu e kitap bir proje çıktısıdır. hikaye özgündür ve proje ortakları tarafından yazılmıştır. kitaptaki resimler internetten alınmadır. bu e kitap ticari amaçlı değildir. eğitim amaçlıdır ve ihtiyacı olan herkes kullanabilir.) More
Show Tags
Tags: kids · math · etwinning