Kelamu'l Šifa'

Časopis za historijsko naslijeđe, tesavvuf i kulturu ima namjeru ponuditi vam historijski, dokumentarni, vjerski i informativni podatak o historiji istaknutim ličnostima tesavvufa kod nas, u BiH i na Balkanu, o velikanima – osnivačima derviških redova, tekijskim usulima i adabima, priče sufija i derviša o njihovim životima i djelovanju, te tekstove poznatih šejhova i alima o pripadnicima porodice Poslanikove, s.a.v.a., Imamima Ehli Bejta i trenucima iz njihovih života.

br.1 - Muharrem 1425. / Mart 2004.
Kelamu'l Šifa' br.1 - Muharrem 1425. / Mart 2004.
br.2 -Rebiu-l-ahir/Džumade-l-ula 1425. /Juni 2004
Kelamu'l Šifa' br.2 -Rebiu-l-ahir/Džumade-l-ula 1425. /Juni 2004
br.3 - Ramazan 1425. / Oktobar/Novembar 2004.
Kelamu'l Šifa' br.3 - Ramazan 1425. / Oktobar/Novembar 2004.
br.4 - Zu-l-ka’de- Zu-l-hidždže 1425./Januar 2005.
Kelamu'l Šifa' br.4 - Zu-l-ka’de- Zu-l-hidždže 1425./Januar 2005.
br.5 - Muharrem - Safer 1426. / Mart 2005.
Kelamu'l Šifa' br.5 - Muharrem - Safer 1426. / Mart 2005.
br.6 - Ljeto, 1426./2005
Kelamu'l Šifa' br.6 - Ljeto, 1426./2005
br. 7 - Jesen, 1426./2005.
Kelamu'l Šifa' br. 7 - Jesen, 1426./2005.
br.8 - Zima, 1426.-1427./2005.-2006.
Kelamu'l Šifa' br.8 - Zima, 1426.-1427./2005.-2006.
br.9 - Proljeće, 1427./2006.
Kelamu'l Šifa' br.9 - Proljeće, 1427./2006.
br.10.-11. - Ljeto - Jesen, 1427./2006.
Kelamu'l Šifa' br.10.-11. - Ljeto - Jesen, 1427./2006.
br.12. - Zima, 1427.-1428./2007.
Kelamu'l Šifa' br.12. - Zima, 1427.-1428./2007.
br.13. - Proljeće, 1428./2007.
Kelamu'l Šifa' br.13. - Proljeće, 1428./2007.