Medmänsklighet nr 1 2018 - Tema hållbarhet Click to read
  • Comments

Medmänsklighet

nr 1 2018 - Tema hållbarhet

Published on in “Causes & Social Interests, Causes & Social Interests”, language — Swedish. 20 pages.
I 80 år har IM arbetat för att skapa hållbar ekonomisk och politisk utveckling i olika delar av världen. Det finns en historia bakom produkterna i IMs Gåvoshop- och Fair Tradebutiker. Välkommen till årsmöte 2018. More
Tidskriften Medmänsklighet ges ut av biståndsorganisationen IM, Individuell Människohjälp. Den som är medlem i IM eller skänker 100 kronor eller mer under ett år får Medmänsklighet. Tidskriften ges ut med fyra nummer per år. More
Subscribe for FREE

Other issues of “Medmänsklighet”

View all issues