Medmänsklighet nr 1 – TEMA Fredliga och  inkluderande samhällen Click to read
  • Comments

Medmänsklighet

nr 1 – TEMA Fredliga och inkluderande samhällen

Published on in “Causes & Social Interests, Causes & Social Interests”, language — Swedish. 24 pages.
Just nu är det kanske viktigare än någonsin att samarbeta över alla gränser för att förebygga konflikter och värna demokratin i världen. Vi belyser på olika sätt IMs arbete för fredliga och demokratiska samhällen världen över. More
Tidskriften Medmänsklighet ges ut av biståndsorganisationen IM, Individuell Människohjälp. Den som är medlem i IM eller skänker 100 kronor eller mer under ett år får Medmänsklighet. Tidskriften ges ut med fyra nummer per år. More
Subscribe for FREE

Other issues of “Medmänsklighet”

View all issues