Medmänsklighet nr 2 2018 - Tema Utbildning
18+

Contains Restricted Content

Click to read
  • Comments

Medmänsklighet

nr 2 2018 - Tema Utbildning

Published on in “Causes & Social Interests, Causes & Social Interests”, language — Swedish. 20 pages.
Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet och därför kämpar IM för att alla barn ska kunna gå i skolan, oavsett faktorer som exempelvis kön, ursprung, religion eller funktionsnedsättning. More
Tidskriften Medmänsklighet ges ut av biståndsorganisationen IM, Individuell Människohjälp. Den som är medlem i IM eller skänker 100 kronor eller mer under ett år får Medmänsklighet. Tidskriften ges ut med fyra nummer per år. More
Subscribe for FREE

Other issues of “Medmänsklighet”

View all issues