Medmänsklighet nr 3  - Tema IM 80 år Click to read
  • Comments

Medmänsklighet

nr 3 - Tema IM 80 år

Published on in “Causes & Social Interests, Causes & Social Interests”, language — Swedish. 24 pages.
80 år av medmänsklighet och världsförändring, men också ett avstamp in i framtiden. I det här stora jubileumsnumret berättar vi om IM igår, idag och imorgon. More
Tidskriften Medmänsklighet ges ut av biståndsorganisationen IM, Individuell Människohjälp. Den som är medlem i IM eller skänker 100 kronor eller mer under ett år får Medmänsklighet. Tidskriften ges ut med fyra nummer per år. More
Show Tags
Subscribe for FREE

Other issues of “Medmänsklighet”

View all issues