Medmänsklighet nr 4 2017 - Tema föräldralösa barn Click to read
  • Comments

Medmänsklighet

nr 4 2017 - Tema föräldralösa barn

Published on in “Causes & Social Interests, Causes & Social Interests”, language — Swedish. 20 pages.
IMs arbete för att hjälpa barn som på olika sätt lever i utsatthet utan föräldrar. Läget i IMs verksamhetsländer världen öber. Så kan du hjälpa - IMs olika gåvoprodukter. More
Tidskriften Medmänsklighet ges ut av biståndsorganisationen IM, Individuell Människohjälp. Den som är medlem i IM eller skänker 100 kronor eller mer under ett år får Medmänsklighet. Tidskriften ges ut med fyra nummer per år. More
Subscribe for FREE

Other issues of “Medmänsklighet”

View all issues