Medmänsklighet nr 4 - Tema Starka kvinnor - starka samhällen Click to read
  • Comments

Medmänsklighet

nr 4 - Tema Starka kvinnor - starka samhällen

Published on in “Causes & Social Interests, Causes & Social Interests”, language — Swedish. 28 pages.
En kvinna med egen inkomst kan påverka sina barns framtid. IM arbetar världen över för att stärka kvinnors och flickors rättigheter. På sikt leder detta till hållbar utveckling och starka samhällen. More
Tidskriften Medmänsklighet ges ut av biståndsorganisationen IM, Individuell Människohjälp. Den som är medlem i IM eller skänker 100 kronor eller mer under ett år får Medmänsklighet. Tidskriften ges ut med fyra nummer per år. More
Show Tags
Tags: india · guatemala · europe · malawi · södra afrika · sydasien · sdg1 · sdg3 · sdg4 · sdg5 · cojolya
Subscribe for FREE

Other issues of “Medmänsklighet”

View all issues