OKB OnStock AW18 Click to read
  • Comments

OKB

OnStock AW18

Published on in “Design, Art”, language — Swedish. 72 pages.
När gåvor är konst... En av formgivarnas viktigaste uppgifter är att våga det svåra, tänja gränser, utmana både sig själva och våra duktiga hantverkare till att göra det omöjliga möjligt. Med fritt spelrum för kreativiteten skapas inte bara makalös glaskonst. Det föder också nya idéer som driver glasets utveckling framåt. Den som investerar i konstglas, blir därför samtidigt förvaltare av det svenska glasets historia. More
Show Tags

Other publications of “OKB”

View all publications