Računarska grafika januar 2013. Click to read
  • Comments

Računarska grafika

januar 2013.

Published on in “Web & Computing, Education”, language — Serbian. 8 pages.
Osnovni pojmovi vezani za računarsku grafiku. More
Osnovni pojmovi računarske grafike, vrste računarske grafike, uređaji za unos slika u računar, kvalitet računarske grafike. More
Show Tags