SCUE Magazine Số 2 Tháng 6 2013 Click to read
  • Comments

SCUE Magazine

Số 2 Tháng 6 2013

Published on in “Business, Business”, language — English. 30 pages.
Nửa đầu năm 2013 sắp sửa kết thúc cùng với rất nhiều sự biến động và thay đổi của nền kinh tế vĩ mô nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. 2013 được đánh giá là năm bản lề quyết định đến sự thành bại trong kế hoạch 5 năm sau 2 năm thực hiện trước đó không đạt được các chỉ tiêu và mang nhiều kỳ vọng về những sự thay đổi mang tính quyết định của chính sách.... More
Bản tin nội bộ do CLB Chứng khoán Trường Đại học Tp. HCM thực hiện và phát hành. More
Show Tags
Tags: magazine · 2013 · scue
Purchased! Read

Other publications of “SCUE Magazine”

View all publications