seatec 2005 Click to read
  • Comments

seatec

2005

Published on in “Business”, language — Finnish. 60 pages.
Suomenkielinen Seatec on edistänyt yleistä tiedon levittämistä ja tukenut klusteritietoutta suomalaisessa meriteollisuudessa. More
Seatec on Suomen meriteollisuuden julkaisu, joka ilmestyy kerran vuodessa suomenkielisenä ja kaksi kertaa englanninkielisenä. More
Subscribe for FREE

Other issues of “seatec”

View all issues