seatec 2014 Click to read
  • Comments

seatec

2014

Published on in “Business”, language — Finnish. 68 pages.
Suomenkielinen Seatec 2014 -vuosijulkaisu kokoaa meriklusterin asiat ja yritystiedot samojen kansien sisään. Julkaisussa on mukana ennätysmäärä yrityksiä, ja yritysten erityisosaamisen tiedoista muodostuu suomalaisen meriteollisuuden osaamisen rikas kokonaisuus. Arktinen meriteollisuus korostuu julkaisussa tulevaisuuden haastavaksi mahdollisuudeksi. More
Seatec on Suomen meriteollisuuden julkaisu, joka ilmestyy kerran vuodessa suomenkielisenä ja kaksi kertaa englanninkielisenä. More
Subscribe for FREE

Other issues of “seatec”

View all issues