Vianoce v regióne Vianoce v regióne Click to read
  • Comments

Vianoce v regióne

Vianoce v regióne

Published on in “Education”, language — Slovak. 12 pages.
Zhrnutie predvianočných aktivít českých a slovenských študentov partnerských škôl, zmapovanie vianočných tradícií regiónov. More
eTwinning projekt - Vianočné tradície v regiónoch partnerských škôl, história vianočných tradícií, vianočné recepty a predvianočné aktivity študentov. More