جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اِرمیا؛ مردی که مصیبت دیده است» Haga clic para leer
  • Comentarios

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«اِرمیا؛ مردی که مصیبت دیده است»

Publicado el en “Religión y Espiritualidad, Religión y Espiritualidad”, Idioma — English. 3 páginas.
«پند هفتگی؛ موضوع: اِرمیا؛ مردی که مصیبت دیده است؛ که در کلیسای خداوند در تاریخ ۲ / سپتامبر / ۲۰۱۸ توسط برادران اجرا گردید» Más
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Más
Mostrar Etiquetas
Suscríbase GRATIS

Otras publicaciones de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Ver todas las publicaciones