جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اعتقاد نامه کلیسای کریستا دلفین» Haga clic para leer
  • Comentarios

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«اعتقاد نامه کلیسای کریستا دلفین»

Publicado el en “Religión y Espiritualidad”, Idioma — English. 2 páginas.
نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند Más
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Más
Suscríbase GRATIS

Otras publicaciones de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Ver todas las publicaciones