جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شمارهٔ بیست و دوّم» Haga clic para leer
  • Comentarios

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«دَرسِ شمارهٔ بیست و دوّم»

Publicado el en “Religión y Espiritualidad, Religión y Espiritualidad”, Idioma — English. 17 páginas.
«دورهٔ آموزشیِ کتابِ مقدّس اَز جزوءِ بیست و دو درس، اَز درسهایِ کلیسایِ کریستا دلفین، درسِ شُمارهٔ بیست و دوّم؛ موضوعِ کتاب: کتابِ قَدَم بَرداشتَن دَر زِندگیِ تازه» Más
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Más
Mostrar Etiquetas
Suscríbase GRATIS

Otras ediciones de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Ver todas las ediciones