جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «رازهایِ نَهفته مُتِعلِّق به خدا» Haga clic para leer
  • Comentarios

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«رازهایِ نَهفته مُتِعلِّق به خدا»

Publicado el en “Religión y Espiritualidad, Religión y Espiritualidad”, Idioma — English. 22 páginas.
«موضوع کتاب: رازهای نهفته متعلق به خدا، مطالعهٔ از کتابِ تَثنیه» «The secret things belong to the LORD our God» Más
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Más
Mostrar Etiquetas
Suscríbase GRATIS

Otras publicaciones de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Ver todas las publicaciones