جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «شروعِ غَمِ اِنسان» Haga clic para leer
  • Comentarios

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«شروعِ غَمِ اِنسان»

Publicado el en “Religión y Espiritualidad, Religión y Espiritualidad”, Idioma — English. 26 páginas.
«موضوعِ کتاب:شروعِ غَمِ اِنسان؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس، بَر اَساسِ کتابِ پیدایش ۶ : ۳»؛«کشفِ کلامِ تو نور می بَخشد؛ کتابِ مَزمور ۱۱۹ : ۱۳۰» Más
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Más
Mostrar Etiquetas
Suscríbase GRATIS

Otras publicaciones de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Ver todas las publicaciones